An Association of Fine Art Photographers
......................................................................................................................................................................................................................
Boats / Bridge © Yoram Gelman

Boats / Bridge © Yoram Gelman

Woman / Bridge © Yoram Gelman

Woman / Bridge © Yoram Gelman

Tappan Zee Abstract © Yoram Gelman

Tappan Zee Abstract © Yoram Gelman

Tree and Ice II © Yoram Gelman

Tree and Ice II © Yoram Gelman

Water / Reeds © Yoram Gelman

Water / Reeds © Yoram Gelman

Andromeda / Snow © Yoram Gelman

Andromeda / Snow © Yoram Gelman

Flowers / Rain © Yoram Gelman

Flowers / Rain © Yoram Gelman

Incense Burner © Yoram Gelman

Incense Burner © Yoram Gelman

Crab Apple / Snow © Yoram Gelman

Crab Apple / Snow © Yoram Gelman

Oakland Rails © Yoram Gelman

Oakland Rails © Yoram Gelman

Boats / Bridge © Yoram Gelman

Woman / Bridge © Yoram Gelman

Tappan Zee Abstract © Yoram Gelman

Tree and Ice II © Yoram Gelman

Water / Reeds © Yoram Gelman

Andromeda / Snow © Yoram Gelman

Flowers / Rain © Yoram Gelman

Incense Burner © Yoram Gelman

Crab Apple / Snow © Yoram Gelman

Oakland Rails © Yoram Gelman

Boats / Bridge © Yoram Gelman
Woman / Bridge © Yoram Gelman
Tappan Zee Abstract © Yoram Gelman
Tree and Ice II © Yoram Gelman
Water / Reeds © Yoram Gelman
Andromeda / Snow © Yoram Gelman
Flowers / Rain © Yoram Gelman
Incense Burner © Yoram Gelman
Crab Apple / Snow © Yoram Gelman
Oakland Rails © Yoram Gelman